Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

6487 8f6d 500
Reposted byamortencja amortencja

June 18 2015

Stwierdziłam jasno i świadomie "pierdolę, piję"
— M.Halber . Najgorszy człowiek na świecie
Reposted byhereyesAmeba
Wszyscy jesteśmy dla siebie tylko etapami.
— Mariusz Szczygieł
Chodźmy się kochać, mówisz, a ja nie muszę nig­dzie iść bo kocham Cię tu i te­raz.
— Wiesław Myśliwski

May 03 2015

Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.

— Katarzyna Wołyniec
Reposted bysamozatruciegdziesbliskociebiealicexxx

December 06 2014

5726 66ce 500

November 25 2014

Człowiek nigdy nie przeżywa tego, co jest. Przeżywa to, co było albo co będzie.
— Andrzej Stasiuk . Jak zostałem pisarzem

November 17 2014

3579 c7d5

September 19 2014

Pesymizm pozwala oszczędzić sobie rozczarowań. 
— Douglas Hulick

September 05 2014

4515 456d 500

September 02 2014

Kiedy szukasz jedynie szczęścia, nie widzisz tego, co masz przed oczami. Szczęście mydli ci oczy, rozkojarza, szczęście wysysa cię jak gąbka. Jesteś zaślepiona. Widzisz tylko to, czego pragniesz, czego potrzebujesz i co chcesz widzieć.
— Federico Moccia . Amore 14
Kiedy podążasz za jakimś marzeniem, na swojej drodze spotykasz masę znaków, które wskazuja ci kierunek, ale jeśli się boisz, to ich nie widzisz.
— Federico Moccia . Amore 14

September 01 2014

Nastrój kobiety można wyczytać z jej stóp, jeśli jej stopy znajdują się za jej uszami to znaczy, że bardzo cię lubi.
— internety

August 08 2014

Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie. 
— Charles Bukowski . Szmira
Reposted byliwq liwq

August 05 2014


Wszystko, co było dawniej, wydaje się dziwne. [...] Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie, jakie było naprawdę.
— Marek Hasło . Pierwszy krok w chmurach
Reposted byifyoucouldseemenow ifyoucouldseemenow

July 27 2014

2260 bf2d
Reposted byLovelyMollyprofesorgrzegorzniewychamowaneeplugsscaohintwojemarzenieWeroniikaaveta
Powieki są po to, żeby nie patrzeć
Jak odchodzisz na zawsze.
— Brodka . Znowu przyszło mi płakać
Reposted bykinufawoolowinkamarthaskaMalaMii1986LovelyMolly
Kolor biały niepraktyczny,  jak życie bez pomyłek.
— Chada . Niesiemy prawdę

July 23 2014

Nie chcę już więcej czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaareyoumine areyoumine

July 17 2014

Jeśli któregoś dnia poczujesz, że chce ci się płakać. Zadzwoń do mnie… Nie obiecuję, że cię rozbawię, ale mogę płakać razem z tobą. Jeśli któregoś dnia zapragniesz uciec, nie bój się do mnie zadzwonić…Nie obiecuję, że cię zatrzymam, ale mogę z tobą pobiec. Jeżeli któregoś dnia nie będziesz chciał nikogo słuchać. Zadzwoń do mnie… Obiecuję być wtedy z tobą i być cicho. Ale jeżeli któregoś dnia zadzwonisz i nikt nie odbierze…Przybiegnij do mnie szybko. Mogę cię wtedy potrzebować.
— ks. Robert Sztyliga
Reposted byareyoumine areyoumine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl